Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA  INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY RYTRO

 

Działając na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani (Pana) danych osobowych jest Gmina Rytro z siedzibą w Rytrze, Rytro 265, 33 – 343 Rytro, tel. (018) 446 90 40/51, e-mail: gmina@rytro.pl,
  2. Administrator nie wyznaczył przedstawiciela,
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Padula, e-mail: iod@rytro.pl,
  4. Organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86, gdzie ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi,
  5. Pani (Pana) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu/gminy - na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosku oraz na stanowiskach obsługi, w trakcie zbierania danych,
  6. Odbiorcami Pani (Pana) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,
  7. Pani (Pana) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie  z instrukcją kancelaryjną,
  8. Posiada Pani (Pan) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa),
  9. Podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji zadań przez Urząd /Gminę,
  10. Nie podlega Pani (Pan) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny