Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytrze

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

Dyżur pracownika socjalnego GOPS w Rytrze ws. wystąpienia przemocy:

Poniedziałek: 9:00 - 11:00

Czwartek: 15:15 - 17:00

Poradnictwo psychologiczne i prawne odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Takie są fakty:

  1. Przemoc jest intencjonalna - ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
  2. Siły są nierównomierne – jedna ze stron ma przewagę nad drugą.
  3. Przemoc narusza prawa i dobra osobiste.
  4. Przemoc powoduje cierpienie i ból.

 

Przemoc psychiczna może przybierać różne formy, na przykład: zastraszanie, groźby, wyzwiska, pomiatanie, poniżanie, wyśmiewanie, wywoływanie poczucia winy, czy kontrolowanie / zabranianie kontaktów z innymi osobami itd.


 

Przemoc fizyczna to nie tylko bicie, które pozostawia rany i ślady, ale także spoliczkowanie, szarpanie, popychanie, ciągnięcie za włosy czy uszy.


 

Przemoc seksualna może przybrać formę zmuszania do niechcianych zachowań seksualnych (niezależnie od tego czy sytuacja dotyczy współmałżonków, czy też nie), lub niechcianego dotykania, oglądania materiałów o charakterze pornograficznym, czy opowiadania innym osobom o upodobaniach i zachowaniach seksualnych drugiej osoby itd.


 

Przemoc ekonomiczna może polegać na zabieraniu wszystkich pieniędzy, kontrolowaniu wszystkich wydatków, niszczeniu rzeczy osobistych lub stanowiących wspólną własność, czy pozostawieniu bez opieki osoby, która z powodu choroby, wieku, bądź niepełnosprawności nie może samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb itd.


 

Jedną z form przemocy w rodzinie wobec dzieci lub osób starszych czy niepełnosprawnych jest zaniedbanie. Przejawia się np. brakiem troski o żywienie, czystą odzież, opiekę medyczną lub leczenie, pozostawieniem bez opieki czy brakiem zainteresowania problemami tej osoby.

STOP PRZEMOCY

POWIADOM ODPOWIEDNIE SŁUZBY

Policja tel. 997 lub 112

(w przypadku pojawienia się przemocy i zagrozenia dla zycia i zdrowia ofiar/y)

Pogotowie ratunkowe tel. 999

(w razie obrazeń ciała)

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"   tel. 801-12-00-02 

niebieskalinia@niebieskalinia.info

(jesli potzrebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego, informacji o miejscach pomocy w twojej okolicy)

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny